Raport de activitate al Aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2021