Anunț + proiect hotărâre procedură de scutire la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate de către persoanele fizice