Anexa 10 – Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544-2001 pentru anul 2023