Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2019

Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2018