PERSOANE FIZICE:

 • Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane fizice: 

– cererea tip (Model 2006 ITL 008);
– copia actului de identitate a titularului / proprietarului imobilului;
– împuternicirea notariala sau avocaţională şi copia actului de identitate pentru persoanele care solicită certificatul în numele altei persoane;
– copia certificatului de deces al proprietarului în cazul certificatelor solicitate pentru moşteniri / succesiuni;

 

 • Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri: 

– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţia de salubritate – 2 exemplare;
– declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat (pentru persoanele fizice care deţin în proprietate mai multe clădiri, cu destinaţia de locuinţă)-2 exemplare;
– copia planului imobilului (din care să rezulte suprafaţa construită) cu excepţia apartamentelor de la bloc; 

 

 • Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul intravilan: 

– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol (în cazul în care terenul are altă categorie de folosinţă decât terenuri cu construcţii ). 

 

 • Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul extravilan: 

– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol; 

 

 • Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul transformat din extravilan în intravilan: 

– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol;
– copie filă registrul agricol;
– adeverinţă de la Serviciul Cadastru şi Agricultură al Primăriei Municipiului Arad ( din care să rezulte adresa unde este situat terenul transformat în intravilan ). 

 

 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto (în cazul dobândirii/înstrăinării mijloacelor auto): 

– fişă de înmatriculare;
– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate).
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cartea de identitate a autovehiculului;
– copie talon (în cazul radierii); 

 

 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto (în cazul schimbării domiciliului dintr-o localitate în alta): 

– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate);
– copie Cartea de identitate a autovehiculului;
– fişă de înmatriculare vizată în localitatea de unde se radiază mijlocul auto, însoţită de certificatul fiscal conform Legii 571/2003, privind Codul fiscal (pentru înmatriculare);  

 

 • Declaraţie privind taxa specială de salubrizare: 

– declaraţia de salubritate;
– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate );
– copia autorizaţiei de funcţionare (pentru persoanele fizice autorizate 

 

 • Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul exercitării activităţii: 

– declaraţia privind taxa firmă;
– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate );
– în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană – copie a contractului de prestări servicii; 

 

PERSOANE JURIDICE:

 • Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane juridice: 

– cererea tip (Model 2006 ITL 015);
– copie Cod unic de înregistrare;
– copia cărţii de identitate a persoanei delegată de societate să solicite certificatul fiscal;
– ştampila societăţii;

 

 • Declaraţia de impunere pentru ocuparea domeniului public: 

– declaraţia tip (Anexa nr.1.1 la HCLM privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale);
– avizul arhitectului şef sau acordul primarului / viceprimarului (după caz);
– cererea de fiscalizare (în cazul afişelor şi fluturaşilor);
– ştampila societăţii;

 

 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă:

– declaraţia tip;
– copie a releveului suprafeţei incintei în care se desfăşoară activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă; 

 

 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri:

a) în cazul dobândirii/înstrăinării
– declaraţia de impunere – tip;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cod unic de înregistrare
– nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat
– ştampilă

b) în cazul clădirilor nou construite
– proces verbal recepţie
– copie autorizaţie construire
– adeverinţă PMA- Serviciul Construcţii şi Urbanism
– nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului
– declaraţia de impunere – tip
– ştampilă

c) în cazul reevaluărilor
– raportul de reevaluare – copie
– hotărârea AGA privind aprobarea rezultatului reevaluării
– nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a diferenţelor din reevaluare
– declaraţia de impunere – tip
– ştampilă

 

 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren:

– declaraţia de impunere – tip
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cod unic de înregistrare
– situaţia privind suprafeţele libere şi cele ocupate de clădiri;

d) în cazul terenurilor intravilane, înregistrate la registrul agricol:

– Copie statut
– ultima balanţa de verificare
– ştampilă
– adeverinţa de certificare adresă eliberată de Serviciul Cadastru şi Agricultură pentru terenurile intravilane care nu au specificată adresa în contractul de vânzare-cumpărare sau în extrasul de carte funciară. 

 

 • Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto:

– declaraţia de impunere – tip
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cod unic de înregistrare;
– copie Cartea de identitate a autovehiculului;
– copie talon (în cazul radierii);
– ştampilă.

 

 • Declaraţie privind taxa specială de salubrizare:

– declaraţia de impunere – tip
– copie Cod unic de înregistrare
– menţiune de la Oficiul Registrului Comerţului în cazul întreruperii sau suspendării activităţii şi/sau ultima balanţă de verificare

 

 • Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul exercitării activităţii:

– declaraţia tip;
– copia autorizaţiei de construire;
– copie Cod unic de înregistrare;
– copie a contractului de prestări servicii şi a facturilor emise în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană;

 

 • Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole:

– cerere tip;
– copia facturii de tipărire a biletelor/abonamentelor;
– copie Cod unic de înregistrare
– prezentarea biletelor în vederea fiscalizării.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.