CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

  • Branşamente şi extinderi de reţele edilitare (apă/canal, gaze, electrice)

Acte necesare:
– două planuri cadastrale sc.1/500 cu reţelele
– două planuri cadastrale sc.1/2000
– chitanţă plată taxă

  • Construcţii de locuinţe şi anexe gospodăreşti (inclusiv împrejmuiri)

Acte necesare:
– copie act proprietate
– două planuri cadastrale sc.1/500
– două planuri cadastrale sc.1/2000
– chitanţă plată taxă

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

  • Branşamente şi extinderi de reţele edilitare (apă/canal, gaze, electrice)

Acte necesare:
– certificat de rol
– copie legalizată act de proprietate
– proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie
– toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism
– copie după Certificatul de Urbanism
– chitanţă plată taxă

  • Construcţii de locuinţe şi anexe gospodăreşti (inclusiv împrejmuiri)

Acte necesare:
– certificat de rol
– copie legalizată act proprietate
– proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie
– toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism
– copie după Certificatul de Urbanism
– contract cu o firmă de salubrizare
– acordul notarial al vecinului sau a copropietarilor (după caz)
– chitanţă plată taxă

CERTIFICATUL DE URBANISM

Acte necesare:
– cerere tip (pentru eliberarea certificatului de urbanism)
– actul de proprietate asupra terenului (actul de vânzare-cumpărare sau certificatul de moştenitor, actul de partaj, hotărârea judecătorească, titlul de proprietate, etc.)
– elemente de identificare ale terenului cu planurile topografice, scara 1:500 şi scara 1:2000 în dublu exemplar
– descrierea lucrărilor pentru care se solicită certificatul de urbanism şi eventual schiţa simplă
– chitanţa în original, cu achitarea taxei legale, în funcţie de suprafaţa totală a terenului