Proces verbal centralizare voturi, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local