Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2020