In conformitate cu art.125   din H.G. nr. 611/2008 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Asistenta sociala.

 

 

Conditii de participare:

–  conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistenta sociala.

 

In cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier I debutant din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala  nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de studii  (asistenta sociala) pot candida   persoane care au studii universitare de licenta  absolvite cu diploma  sau echivalenta.

 

Concursul va fi alcatuit din doua probe:

– Proba scrisa 09.11.2015, ora 10,00.

– Interviul  11.11.2015, ora 10,00.

 

Conditiile de desfasurare a concursului:

– Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Contesti, judetul Dambovita, pana la data de 21.10.2015, ora 16,00.

– Selectia dosarelor va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

 

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

– Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 din HG nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, care se pune la dispoziitie prin secretariatul comisiei de concurs;

– copie act de identitate;

– copie diplome de studii sau alte acte care sa ateste efectuarea unei specializari;

– cazier judiciar;

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate;

– declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

 

PRIMAR,

ING. ALEXANDRU MARIAN NICOLAE


0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.