Primãria Comunei Conţeşti, judetul Dâmboviţa, cu sediul in sat Conţeşti, str. Primãriei, nr. 456, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primãriei Conţeşti, judeţul Dâmboviţa: 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant.

 

Condiţii de participare: condiţiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma  in stiinţe  juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta.


Conditiile de desfasurare a concursului: concursul va avea loc in data de 17.08.2015, orele 10:00 la sediul Primariei Conţeşti (proba scrisã) si 19.08.2015, orele 10:00 (proba interviu).

 

Dosarele înscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Comunei Conţeşti.


Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta instituţia noastrã la tel./fax. 0245 241 391 sau la sediul Primãriei Comunei Conţeşti, din comuna Conţesti, str. Primãriei, nr. 456, jud. Dâmboviţa.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de concurs pentru ocuparea  postului  din

cadrul Compartimentului Stare Civila

 

1. Legea 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata;

2. Legea 7/2004 – privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

3. Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locala, republicata;

4. Legea nr. 119 /1996 (*republicata*) cu privire la actele de stare civila;

5. H.G. nr.64/2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

6. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 – republicata.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.