In conformitate cu art. 125 din H.G. nr. 611/2008 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modiflcarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Stare civila.

Conditii de participare:

– conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici, republicata cu modiflcarile si completarile ulterioare;

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent.

 

Concursul va fi alcatuit din doua probe:

– Proba scrisa 08.06.2015, ora 10:00.

– Interviul 10.06.2015, ora 10:00.

Conditiile de desfasurare a concursului:

– Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Contesti, judetul Dambovita, pana la data de 25.05.2015, ora 16:00.

– Selectia dosarelor va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

– Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 din HG nr. 611/2008 cu modiflcarile si completarile ulterioare, care se pune la dispoziitie prin secretariatul comisiei de concurs;

– copie act de identitate;

– copie diplome de studii sau alte acte care sa ateste efectuarea unei specializari;

– cazierjudiciar;

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate;

– declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politic politica.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

 

PRIMAR,

ING. ALEXANDRU MARIAN NICOLAE

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.