HCL nr.15 din 31.01.2023 privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului local al comunei Conţeşti pentru anul 2022

HCL nr.14 din31.01.2023 asocierii u.a.t. Conţeşti, prin Consiliul Local Conţeşti, cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi aprobarea Studiului de fezabilitate

HCL nr.13 din 31.01.2023 aprobarea Protocoalelor de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

HCL nr.12 din 31.01.2023 privind modificarea Anexelor nr.2 și nr.3 la H.C.L.Conțești nr. 51 28.07.2022

HCL nr.11 din 31.01.2023privind aprobarea cotizației UAT Conțești datorată A. D. I. „Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, pentru anul 2023

HCL nr.10 din 31.01.2023 privind menținerea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023

HCL nr.9 din 31.01.2023 aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local, conform Legii nr. 4162001, pentru anul 2023

HCL nr.8 din 31.01.2023 privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al comunei Contesti, a eș

HCL nr.7 din 31.01.2023 privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Conțești a doi consilieri locali