Primăria comunei Conţeşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a un (1) post contractual: muncitor calificat în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Conţeşti –  Compartimentul administrativ. Categoria: funcţii contractuale de execuţie;

Citește mai mult

{jcomments off}

Citeşte AICI procesele verbale încheiate în urma verificării dosarelor de înscriere pentru concursul din  data de 10.11.2015, în vederea ocupării funcţiei publice de consilier clasa I, grad profesional debutant.

 

Consiliul Local al comunei Conţeşti organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual: Bucătar III – post de execuție vacant – 1 post in cadrul Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice MERENI.

Citește mai mult

In conformitate cu art.125   din H.G. nr. 611/2008 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Stare civila.

Citește mai mult

In conformitate cu art.125   din H.G. nr. 611/2008 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Asistenta sociala.

Citește mai mult

Primãria Comunei Conţeşti, judetul Dâmboviţa, cu sediul in sat Conţeşti, str. Primãriei, nr. 456, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primãriei Conţeşti, judeţul Dâmboviţa: 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant.

 

Condiţii de participare: condiţiile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma  in stiinţe  juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta.


Conditiile de desfasurare a concursului: concursul va avea loc in data de 17.08.2015, orele 10:00 la sediul Primariei Conţeşti (proba scrisã) si 19.08.2015, orele 10:00 (proba interviu).

Citește mai mult

In conformitate cu art. 125 din H.G. nr. 611/2008 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modiflcarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Stare civila.

Conditii de participare:

– conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici, republicata cu modiflcarile si completarile ulterioare;

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent.

Citește mai mult