• Situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

• Bugetul local şi contul anual de execuţie al bugetului local;

• Contracte de achiziţie;

• Documente de organizare a licitaţiilor publice:

Citește mai mult

CENTRU REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE MERENI

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI

1. CERERE CĂTRE PRIMĂRIA CONŢEŞTI.
2. GRILA DE EVALUARE MEDICO – SOCIALĂ (SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ASISTENT SOCIAL PRIMĂRIE, MEDIC SPITAL SAU MEDIC DE FAMILIE) – DE REŞEDINTĂ.
3. REFERAT DE ANCHETĂ SOCIALĂ (DE CĂTRE ASISTENTUL SOCIAL AL PRIMĂRIEI DE DOMICILIU).
4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ (DATA DE CĂTRE O RUDĂ ÎN FAŢA NOTARULUI, PRIN CARE SE OBLIGE SĂ COOPEREZE CU PERSONALUL CENTRULUI, SĂ SUPORTE COSTUL SAU DIFERENŢA DE COST MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE (DACĂ ESTE CAZUL) ŞI SE RIDICĂ CORPUL NEÎNSUFLEŢIT ÎN 24 DE ORE ÎN CAZUL DECESULUI, DACA PĂRĂSEŞTE ŢARA ARE OBLIGAŢIA DE A ÎMPUTERNICII O ALTĂ PERSOANĂ CARE SĂ ŢINĂ LEGĂTURĂ CU CENTRU, NERESPECTAREA DECLARAŢIEI NOTARIALE DUCE LA EXTERNAREA ASISTATULUI LI DESFACEREA ANGAJAMENTULUI DE PLATĂ, ÎN LIPSA RUDELOR SE OBLIGE PRIMĂRIA DE DOMICILIU);
5. ANGAJAMENT DE PLATĂ – ÎN CAZUL ÎN CARE BENEFICIARUL NU ARE UN VENIT SUFICIENT;
6. ADEVERINŢĂ DE VENIT – SUSŢINĂTORI – UNDE ESTE CAZUL;
7. ADEVERINŢĂ VENIT FINANŢE – ÎN CAZUL ÎN CARE COPLĂTITORUL NU ARE VENIT;
8. BULETIN DE ANALIZĂ PENTRU: COPRO BACTERIOLOGIC ŞI EXUDAT FARINGIAN, HIV, HEPATITA, VDRL –UL, PULMONARĂ ŞI TBC;
9. ACTE DE IDENTITATE(BULETIN COPIE ŞI ORIGINAL, CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT DE DECES AL SOŢULUI /SOŢIEI;
10. CUPON DE PENSIE;
11. TAXA 1500 LEI/LUNĂ LA INTERNAREA ÎN CENTRU

CONTURI PLATĂ IMPOZITE, TAXE, AMENZI – PERSOANE FIZICE

 

CLADIRI: RO29TREZ2762107020101XXX

TEREN INTRAVILAN: RO73TREZ2762107020201XXX

TEREN EXTRAVILAN: RO70TREZ2762107020203XXX

TMT: RO48TREZ2762116020201XXX

AMENZI: RO10TREZ27621A350102XXXX

TAXA SPECIALA: RO66TREZ27621360206XXXXX

TAXA GOSPODARIRE: RO66TREZ27621360206XXXXX

 

TAXA INTERNARE CRPV MERENI: RO64TREZ27621330208XXXXX

 

CONTURI PLATĂ IMPOZITE, TAXE, CHIRII – PERSOANE JURIDICE

 

TMT: RO95TREZ2762116020202XXX

CLADIRI: RO76TREZ2762107020102XXX

TEREN INTRAVILAN: RO23TREZ2762107020202XXX

TEREN EXTRAVILAN: RO70TREZ2762107020203XXX

TAXA FIRMA: RO37TREZ27621070250XXXXX

TAXA ALIM: RO35TREZ27621150250XXXXX

CHIRII ARENDA: RO 81TREZ27621A300530XXXX

TAXA HOTELIERA: RO07TREZ27621300250XXXXX

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU: RO41TREZ27621070203XXXXX

{jcomments off}Ca urmare a modificării Codului Fiscal 571/2003 prin Legea nr. 22/2015, prin care se aduc modificări la taxele şi impozitele locale, conform art. 495 – „în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016”, aveţi obligaţia să depuneţi la sediul Primăriei Conţeşti declaraţii privind bunurile mobile şi imobile (rezidenţiale şi nerezidenţiale) însoţite de documentele justificative (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificate de moştenitor etc) până la data de 29 februarie 2016.

 

Doctorul Cristian Andrei și EduCaravana se vor afla, în perioada 23-27 octombrie 2015, în satul Bălteni, comuna Conțești. În aceste zile, doctorul Cristian Andrei va oferi consultații gratuite oamenilor din zonă, mai ales tinerilor care își caută drumul în viață. Demersul face parte din proiectul „Educați azi, valoroși mâine”, derulat de Fundația Estuar în parteneriat cu Institutul pentru Relații Umane.

Citește mai mult

Primarul unităţii administrativ-teritoriale Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, ing. Alexandru Marian Nicolae, dispune aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând cu data de 01.10.2015 pentru persoanele beneficiare de ajutor social, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinţei este de 58 lei pentru o perioadă de 5 luni. Valoarea totală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri este de 290 lei, data efectuării plăţii – 31.10.2015.

VEZI DISPOZIŢIA INTEGRAL | Anexă 1, partea 1 | Anexă 1, partea 2 | Anexă 1, partea 3 |

Dosarele conţin următoarele documente:

– cărţi de identitate

– certificate de naştere

– certificate de căsătorie

– certificat de deces (după caz)

– actul de proprietate

– adeverinţe de salariu, adeverinţe de venit (Finaţe Titu), cupoane de pensie/alocaţie de stat

– certificat de handicap (după caz)

– hotărâri judecătoreşti

– adeverinţă de rol – Registrul Agricol

– talon maşină (după caz)

– declaraţie cu venitul încasat de la APIA

– contracte de arendă

 

Menţionăm că persoanele care vor beneficia de această subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să nu depăşească un venit de 615 lei/membru

– să fie proprietar

– să nu deţină autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani

– să nu deţină în proprietate teren intravilan cu o suprafaţă mai mare de 2.000 mp şi extravilan 2 hectare

 

Cererile se depun de către proprietarul locuinţei.


 

La 1 martie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a demarat campania de primire a cererilor de subvenţie pe suprafaţă aferente anului 2013. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, fermierii trebuie să depună la centrele APIA, până pe 15 mai 2013, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 15 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

Citește mai mult

 

Ministerul Finanţelor a pus la punct normele metodologice de plată a impozitelor pe veniturile din agricultură, stabilind plafoanele minime de scutire, după cum urmează:

– până la două hectare cultivate cu plante oleaginoase, hamei, cartofi şi sfeclă de zahăr

– până la 1,5 hectare de pomi şi legume pentru boabe, respectiv: mazăre, fasole, bob, linte, năut și lupin

– până la un hectar cultivat cu tutun

– până la 0,5 hectare cultivate cu legume în câmp sau cu viță de vie aflată pe rod

– până la 0,2 hectare cu legume cultivate în sere și solarii şi până la 0,3 hectare cultivate cu flori și plante ornamentale

Stabilirea venitului anual în sectorul vegetal se face pe baza unor norme de venit publicate de Ministerul Finanțelor Publice astfel:

Citește mai mult