În conformitate cu prevederile art.15 din OUG 28/ 2008 privind Registrul agricol, aducem al cunoştinţa cetăţenilor comunei Conţeşti următoarele: 

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

Citește mai mult

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar de suprafaţă agricolă, pentru compensarea totală sau parţială a costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri, care se regăsesc în:

– Măsura 10 ”Agro-mediu şi climă”

– Măsura 11 ”Agricultură ecologică”

– Măsura 13 ”Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu constrângeri specifice”

 

Materialele informative sunt disponibile pe link-ul: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

 

Cadru legislativ în vigoare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Citește mai mult

 

• Situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

• Bugetul local şi contul anual de execuţie al bugetului local;

• Contracte de achiziţie;

• Documente de organizare a licitaţiilor publice:

Citește mai mult

CENTRU REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE MERENI

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI

1. CERERE CĂTRE PRIMĂRIA CONŢEŞTI.
2. GRILA DE EVALUARE MEDICO – SOCIALĂ (SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ASISTENT SOCIAL PRIMĂRIE, MEDIC SPITAL SAU MEDIC DE FAMILIE) – DE REŞEDINTĂ.
3. REFERAT DE ANCHETĂ SOCIALĂ (DE CĂTRE ASISTENTUL SOCIAL AL PRIMĂRIEI DE DOMICILIU).
4. DECLARAŢIE NOTARIALĂ (DATA DE CĂTRE O RUDĂ ÎN FAŢA NOTARULUI, PRIN CARE SE OBLIGE SĂ COOPEREZE CU PERSONALUL CENTRULUI, SĂ SUPORTE COSTUL SAU DIFERENŢA DE COST MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE (DACĂ ESTE CAZUL) ŞI SE RIDICĂ CORPUL NEÎNSUFLEŢIT ÎN 24 DE ORE ÎN CAZUL DECESULUI, DACA PĂRĂSEŞTE ŢARA ARE OBLIGAŢIA DE A ÎMPUTERNICII O ALTĂ PERSOANĂ CARE SĂ ŢINĂ LEGĂTURĂ CU CENTRU, NERESPECTAREA DECLARAŢIEI NOTARIALE DUCE LA EXTERNAREA ASISTATULUI LI DESFACEREA ANGAJAMENTULUI DE PLATĂ, ÎN LIPSA RUDELOR SE OBLIGE PRIMĂRIA DE DOMICILIU);
5. ANGAJAMENT DE PLATĂ – ÎN CAZUL ÎN CARE BENEFICIARUL NU ARE UN VENIT SUFICIENT;
6. ADEVERINŢĂ DE VENIT – SUSŢINĂTORI – UNDE ESTE CAZUL;
7. ADEVERINŢĂ VENIT FINANŢE – ÎN CAZUL ÎN CARE COPLĂTITORUL NU ARE VENIT;
8. BULETIN DE ANALIZĂ PENTRU: COPRO BACTERIOLOGIC ŞI EXUDAT FARINGIAN, HIV, HEPATITA, VDRL –UL, PULMONARĂ ŞI TBC;
9. ACTE DE IDENTITATE(BULETIN COPIE ŞI ORIGINAL, CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, CERTIFICAT DE DECES AL SOŢULUI /SOŢIEI;
10. CUPON DE PENSIE;
11. TAXA 1500 LEI/LUNĂ LA INTERNAREA ÎN CENTRU

CONTURI PLATĂ IMPOZITE, TAXE, AMENZI – PERSOANE FIZICE

 

CLADIRI: RO29TREZ2762107020101XXX

TEREN INTRAVILAN: RO73TREZ2762107020201XXX

TEREN EXTRAVILAN: RO70TREZ2762107020203XXX

TMT: RO48TREZ2762116020201XXX

AMENZI: RO10TREZ27621A350102XXXX

TAXA SPECIALA: RO66TREZ27621360206XXXXX

TAXA GOSPODARIRE: RO66TREZ27621360206XXXXX

 

TAXA INTERNARE CRPV MERENI: RO64TREZ27621330208XXXXX

 

CONTURI PLATĂ IMPOZITE, TAXE, CHIRII – PERSOANE JURIDICE

 

TMT: RO95TREZ2762116020202XXX

CLADIRI: RO76TREZ2762107020102XXX

TEREN INTRAVILAN: RO23TREZ2762107020202XXX

TEREN EXTRAVILAN: RO70TREZ2762107020203XXX

TAXA FIRMA: RO37TREZ27621070250XXXXX

TAXA ALIM: RO35TREZ27621150250XXXXX

CHIRII ARENDA: RO 81TREZ27621A300530XXXX

TAXA HOTELIERA: RO07TREZ27621300250XXXXX

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU: RO41TREZ27621070203XXXXX

{jcomments off}Ca urmare a modificării Codului Fiscal 571/2003 prin Legea nr. 22/2015, prin care se aduc modificări la taxele şi impozitele locale, conform art. 495 – „în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016”, aveţi obligaţia să depuneţi la sediul Primăriei Conţeşti declaraţii privind bunurile mobile şi imobile (rezidenţiale şi nerezidenţiale) însoţite de documentele justificative (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificate de moştenitor etc) până la data de 29 februarie 2016.

 

Doctorul Cristian Andrei și EduCaravana se vor afla, în perioada 23-27 octombrie 2015, în satul Bălteni, comuna Conțești. În aceste zile, doctorul Cristian Andrei va oferi consultații gratuite oamenilor din zonă, mai ales tinerilor care își caută drumul în viață. Demersul face parte din proiectul „Educați azi, valoroși mâine”, derulat de Fundația Estuar în parteneriat cu Institutul pentru Relații Umane.

Citește mai mult

Primarul unităţii administrativ-teritoriale Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, ing. Alexandru Marian Nicolae, dispune aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând cu data de 01.10.2015 pentru persoanele beneficiare de ajutor social, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinţei este de 58 lei pentru o perioadă de 5 luni. Valoarea totală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri este de 290 lei, data efectuării plăţii – 31.10.2015.

VEZI DISPOZIŢIA INTEGRAL | Anexă 1, partea 1 | Anexă 1, partea 2 | Anexă 1, partea 3 |