Intrari dupa Devhostx

Georgeta Corina Alexandrescu

  Este viceprimarul comunei Conţeşti din luna iunie 2008. Cunoaşte foarte bine oamenii şi problemele localităţii. Ştie să comunice. Ştie să asculte. Veghează permanent la respectarea legalităţii şi contribuie alături de primarul Marian Alexandru la dezvoltarea comunei Conţeşti. CV Declaraţie de avere Declaraţie de interese  

Marian Nicolae Alexandru

  A devenit primarul comunei Conţeşti în luna iunie 2008, prin votul acordat de cetăţeni. În mandatul său de până acum, alături de echipa pe care o coordonează şi cu sprijinul autorităţilor judeţene, a reuşit să schimbe radical imaginea localităţii. Au apărut în comuna Conţeşti noi obiective social-edilitare: sediu de primărie european, dispensar modern, bază sportivă […]

Documente necesare Autoritate Tutelara

AJUTORUL SOCIALSe acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim Documente necesare: • Acte de identitate (titular şi membrii familiei): BI, certificate de naştere, hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, încredinţare sau plasament • Acte de stare civilă: certificat de căsătorie, hotărâre divorţ, etc • Adeverinţe de venituri/taloane:  salariu, pensie, alocaţii, indemnizaţii, etc• Adeverinţă de la […]

Documente necesare Registrul Agricol

CARNETE DE PRODUCĂTOR AGRICOL Documente necesare:1. Cerere tip2. Proces-verbal3. Actul de proprietate (Titlu de proprietate/hotărâre judecătorească/certificat de moştenitor/act de partaj voluntar/act de donaţie/contract de vânzare-cumpărare)4. Proces-verbal de punere în posesie5. Schiţa terenului6. Copie act de identitate7. Taxă pentru eliberarea Certificatului de producător CARNETE DE PRODUCĂTOR PENTRU APICULTORIDocumente necesare:1. Copie act de identitate2. Cerere tip3. Taxă […]

Prezentare formulare

  Pentru a eficientiza activitatea Primăriei Conţeşti, vă punem la dispoziţie formularele necesare pentru:   Autoritatea Tutelară şi Asistenţă Socială Urbanism Registrul Agricol Taxe şi Impozite  

Documente urbanism

CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Branşamente şi extinderi de reţele edilitare (apă/canal, gaze, electrice) Acte necesare:– două planuri cadastrale sc.1/500 cu reţelele– două planuri cadastrale sc.1/2000– chitanţă plată taxă Construcţii de locuinţe şi anexe gospodăreşti (inclusiv împrejmuiri) Acte necesare:– copie act proprietate– două planuri cadastrale sc.1/500– două planuri cadastrale sc.1/2000– chitanţă […]

Aparat propriu

Compartiment Financiar-contabil: Tudor Daniela Marin Elena Alecu Vasile Anason Ştefania Muşat Ion Ionescu Cristian Compartiment Asistenţă Socială: Manolache Mariana Badea Ioana Drăghici Delia Vasile Ion Post Vacant Compartiment Agricol: Sima Policar Iosifescu Carmen Băloi Anica Adriana Compartiment Urbanism: Mişescu Angela Compartiment Achiziţii Publice: Vişan Irina Georgiana Compartiment Relaţii cu Publicul: Neacşu Simona Compartiment Stare Civilă: […]