Concursuri
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Wednesday, 07 October 2015 21:03

In conformitate cu art.125 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Asistenta sociala.

Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 21:13
 
ANUN?: Prim?ria Con?e?ti angajeaz? consilier, clasa I, grad profesional debutant PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 24 July 2015 19:13

Primria Comunei Con?e?ti, judetul Dmbovi?a, cu sediul in sat Con?e?ti, str. Primriei, nr. 456, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primriei Con?e?ti, jude?ul Dmbovi?a: 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Condi?ii de participare: condi?iile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul func?ionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Studii universitare de licen?a absolvite cu diploma in stiin?e juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licen?a sau echivalenta.


Conditiile de desfasurare a concursului: concursul va avea loc in data de 17.08.2015, orele 10:00 la sediul Primariei Con?e?ti (proba scris) si 19.08.2015, orele 10:00 (proba interviu).

Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 21:14
 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Wednesday, 20 May 2015 06:15

In conformitate cu art. 125 din H.G. nr. 611/2008 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modiflcarile si completarile ulterioare,Primaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Stare civila.

Conditii de participare:

- conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici, republicata cu modiflcarile si completarile ulterioare;

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2
 

Vremea in Contesti