Error
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1543. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:670. Error 9: Invalid character
Informatii utile
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 16:30

Dosarele con?in urm?toarele documente:

- c?r?i de identitate

- certificate de na?tere

- certificate de c?s?torie

- certificat de deces (dup? caz)

- actul de proprietate

- adeverin?e de salariu, adeverin?e de venit (Fina?e Titu), cupoane de pensie/aloca?ie de stat

- certificat de handicap (dup? caz)

- hot?rri judec?tore?ti

- adeverin?? de rol - Registrul Agricol

- talon ma?in? (dup? caz)

- declara?ie cu venitul ncasat de la APIA

- contracte de arend?

Men?ion?m c? persoanele care vor beneficia de aceast? subven?ie trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

- s? nu dep??easc? un venit de 615 lei/membru

- s? fie proprietar

- s? nu de?in? autoturism cu o vechime mai mic? de 10 ani

- s? nu de?in? n proprietate teren intravilan cu o suprafa?? mai mare de 2.000 mp ?i extravilan 2 hectare

Cererile se depun de c?tre proprietarul locuin?ei.


Last Updated on Friday, 16 October 2015 16:33
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 March 2013 09:35

La 1 martie, Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie n Agricultur? a demarat campania de primire a cererilor de subven?ie pe suprafa?? aferente anului 2013. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, fermierii trebuie s? depun? la centrele APIA, pn? pe 15 mai 2013, o singur? cerere de plat?. Pentru cererile de plat? depuse ncepnd cu data de 15 mai, se vor aplica penalit??i de 1% pentru fiecare zi lucr?toare de ntrziere. Dup? data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este admis? la calculul pl??ii pentru anul n curs.

Sunt eligibile la plat? exploata?iile cu suprafa?a de cel pu?in un hectar, formate din parcele agricole cu suprafa?a de cel pu?in 0,3 hectare. n cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbu?tilor fructiferi, suprafa?a minim? a parcelei trebuie s? fie de cel pu?in 0,1 hectare.

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 March 2013 09:16

Ministerul Finan?elor a pus la punct normele metodologice de plat? a impozitelor pe veniturile din agricultur?, stabilind plafoanele minime de scutire, dup? cum urmeaz?:

- pn? la dou? hectare cultivate cu plante oleaginoase, hamei, cartofi ?i sfecl? de zah?r

- pn? la 1,5 hectare de pomi ?i legume pentru boabe, respectiv: maz?re, fasole, bob, linte, n?ut ?i lupin

- pn? la un hectar cultivat cu tutun

- pn? la 0,5 hectare cultivate cu legume n cmp sau cu vi?? de vie aflat? pe rod

- pn? la 0,2 hectare cu legume cultivate n sere ?i solarii ?i pn? la 0,3 hectare cultivate cu flori ?i plante ornamentale

Stabilirea venitului anual n sectorul vegetal se face pe baza unor norme de venit publicate de Ministerul Finan?elor Publice astfel:

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 February 2011 14:43

n ultima perioad?, a crescut num?rul incendiilor produse la gospod?riile popula?iei, cauzate n principal de sistemele de nc?lzire (sobe cu/f?r? acumulare de c?ldur?, co?uri pentru evacuarea fumului) ?i instala?iile electrice exploatate necorespunz?tor.

Pentru a prentmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfr?i tragic (cu pierderi de vie?i omene?ti ?i pagube materiale importante), Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul I.S.U. Basarab I Dmbovi?a v? reaminte?te cteva m?suri preventive ce trebuie respectate pentru siguran?a dumneavoastr?:

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 February 2011 14:38

Executivul a adoptat Ordonan?a de urgen?? pentru stimularea nfiin??rii ?i dezvolt?rii microntreprinderilor de c?tre ntreprinz?torii tineri, precum ?i Hot?rrea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonan?ei, a declarat premierul Emil Boc la finalul ?edin?ei de ast?zi.

Guvernul va sprijini nfiin?area a cel pu?in 1100 de firme de c?tre tineri ntreprinz?tori, a anun?at primul-ministru Emil Boc, preciznd c? sprijinirea mediului de afaceri ?i a ntreprinz?torilor reprezint? o prioritate pentru Executiv.

?eful Executivului a declarat c? Agen?ia pentru Implementarea Proiectelor ?i Programelor pentru IMM acord? aloca?ii financiare nerambursabile reprezentnd cel mult 50% din valoarea proiectului de investi?ii, dar nu mai mult de 10.000 euro. Se acord? garan?ii de stat pn? la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, dar nu mai mult de 80.000 euro, prin intermediul Fondului de Garantare.

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 3 of 4
 

Vremea n Con?e?ti

Leg?turi