Who's online

We have 92 guests online

Cautare

Informatii utile
ANUNT LICITATIE PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Monday, 12 March 2018 14:07

Consiliul Local al comunei Contesti, cu sediul in localitatea Contesti, judetul Dambovita, strada Primariei, nr. 456, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea imobilelor teren intravilan neimprejnuite, in suprafata de 98,00 mp (identificat prin CF 72092), 98,00 mp (identificat prin CF 72093) si 70,00 mp (identificat prin CF 72094), situate in sat Contesti, strada Sf. Dumitru, comuna Contesti, judetul Dambovita.

 
ANUN? IMPORTANT CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Monday, 29 May 2017 15:57

n conformitate cu prevederile art.15 din OUG 28/ 2008 privind Registrul agricol, aducem al cuno?tin?a cet??enilor comunei Con?e?ti urm?toarele:

Termenele la care persoanele fizice ?i juridice au obliga?ia s? declare datele pentru nscrierea n registrul agricol sunt urm?toarele:

 
PL??I COMPENSATORII PENTRU FERMIERI. BENEFICIARI ?I CONDI?II! PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Tuesday, 21 March 2017 18:07

Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, prin Direc?ia General? de Dezvoltare Rural? Autoritate de Management pentru Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? (PNDR) 2014-2020, faciliteaz? acordarea unor pl??i anuale, pe hectar de suprafa?? agricol?, pentru compensarea total? sau par?ial? a costurilor suplimentare ?i a pierderilor de venit suportate de fermieri, care se reg?sesc n:

- M?sura 10 Agro-mediu ?i clim?

- M?sura 11 Agricultur? ecologic?

- M?sura 13 Pl??i pentru zone care se confrunt? cu constrngeri naturale sau cu constrngeri specifice

Materialele informative sunt disponibile pe link-ul: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

 
PDF Print E-mail

Cadru legislativ n vigoare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 
LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ?I/SAU GESTIONATE DE PRIM?RIE PDF Print E-mail

Situa?iile financiare trimestriale ?i anuale;

Bugetul local ?i contul anual de execu?ie al bugetului local;

Contracte de achizi?ie;

Documente de organizare a licita?iilor publice:

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 1 of 4