Error
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1543. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:670. Error 9: Invalid character
Informatii utile
ANUN? IMPORTANT CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Monday, 29 May 2017 15:57

n conformitate cu prevederile art.15 din OUG 28/ 2008 privind Registrul agricol, aducem al cuno?tin?a cet??enilor comunei Con?e?ti urm?toarele:

Termenele la care persoanele fizice ?i juridice au obliga?ia s? declare datele pentru nscrierea n registrul agricol sunt urm?toarele:

 
PL??I COMPENSATORII PENTRU FERMIERI. BENEFICIARI ?I CONDI?II! PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Tuesday, 21 March 2017 18:07

Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, prin Direc?ia General? de Dezvoltare Rural? Autoritate de Management pentru Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? (PNDR) 2014-2020, faciliteaz? acordarea unor pl??i anuale, pe hectar de suprafa?? agricol?, pentru compensarea total? sau par?ial? a costurilor suplimentare ?i a pierderilor de venit suportate de fermieri, care se reg?sesc n:

- M?sura 10 Agro-mediu ?i clim?

- M?sura 11 Agricultur? ecologic?

- M?sura 13 Pl??i pentru zone care se confrunt? cu constrngeri naturale sau cu constrngeri specifice

Materialele informative sunt disponibile pe link-ul: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

 
PDF Print E-mail

Cadru legislativ n vigoare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 
LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ?I/SAU GESTIONATE DE PRIM?RIE PDF Print E-mail

Situa?iile financiare trimestriale ?i anuale;

Bugetul local ?i contul anual de execu?ie al bugetului local;

Contracte de achizi?ie;

Documente de organizare a licita?iilor publice:

 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   

1. CERERE C?TRE PRIM?RIA CON?E?TI.

2. GRILA DE EVALUARE MEDICO SOCIAL? (SE COMPLETEAZ? DE C?TRE ASISTENT SOCIAL PRIM?RIE, MEDIC SPITAL SAU MEDIC DE FAMILIE) DE RE?EDINT?.

3. REFERAT DE ANCHET? SOCIAL? (DE C?TRE ASISTENTUL SOCIAL AL PRIM?RIEI DE DOMICILIU).

4. DECLARA?IE NOTARIAL? (DATA DE C?TRE O RUD? N FA?A NOTARULUI, PRIN CARE SE OBLIGE S? COOPEREZE CU PERSONALUL CENTRULUI, S? SUPORTE COSTUL SAU DIFEREN?A DE COST MEDIU LUNAR DE NTRE?INERE (DAC? ESTE CAZUL) ?I SE RIDIC? CORPUL NENSUFLE?IT N 24 DE ORE N CAZUL DECESULUI, DACA P?R?SE?TE ?ARA ARE OBLIGA?IA DE A MPUTERNICII O ALT? PERSOAN? CARE S? ?IN? LEG?TUR? CU CENTRU, NERESPECTAREA DECLARA?IEI NOTARIALE DUCE LA EXTERNAREA ASISTATULUI LI DESFACEREA ANGAJAMENTULUI DE PLAT?, N LIPSA RUDELOR SE OBLIGE PRIM?RIA DE DOMICILU);

5. ANGAJAMENT DE PLAT? N CAZUL N CARE BENEFICIARUL NU ARE UN VENIT SUFICIENT;

6. ADEVERIN?? DE VENIT SUS?IN?TORI UNDE ESTE CAZUL;

7. ADEVERIN?? VENIT FINAN?E N CAZUL N CARE COPL?TITORUL NU ARE VENIT;

8. BULETIN DE ANALIZ? PENTRU: COPRO BACTERIOLOGIC ?I EXUDAT FARINGIAN, HIV, HEPATITA, VDRL UL, PULMONAR? ?I TBC;

9. ACTE DE IDENTITATE(BULETIN COPIE ?I ORIGINAL, CERTIFICAT DE NA?TERE, CERTIFICAT DE C?S?TORIE, CERTIFICAT DE DECES AL SO?ULUI /SO?IEI;

10. CUPON DE PENSIE;

11. TAXA 1200 LEI/LUN? LA INTERNAREA N CENTRU - NCEPND CU DATA DE 1 IUNIE 2017

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 1 of 4
 

Vremea n Con?e?ti

Leg?turi