Who's online

We have 66 guests online

Cautare

Documente necesare Impozite ?i Taxe

PERSOANE FIZICE:

 • Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane fizice:

- cererea tip (Model 2006 ITL 008);
- copia actului de identitate a titularului / proprietarului imobilului;
- mputernicirea notariala sau avoca?ional? ?i copia actului de identitate pentru persoanele care solicit? certificatul n numele altei persoane;
- copia certificatului de deces al proprietarului n cazul certificatelor solicitate pentru mo?teniri / succesiuni;

 • Declara?ia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl?diri:

- copia actului de identitate;
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- declara?ia de salubritate - 2 exemplare;
- declara?ie special? de impunere pentru stabilirea impozitului pe cl?diri majorat (pentru persoanele fizice care de?in n proprietate mai multe cl?diri, cu destina?ia de locuin??)-2 exemplare;
- copia planului imobilului (din care s? rezulte suprafa?a construit?) cu excep?ia apartamentelor de la bloc;

 • Declara?ia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul intravilan:

- copia actului de identitate;
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- declara?ie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, nregistrat? la registrul agricol (n cazul n care terenul are alt? categorie de folosin?? dect terenuri cu construc?ii ).

 • Declara?ia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul extravilan:

- copia actului de identitate;
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- declara?ie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, nregistrat? la registrul agricol;

 • Declara?ia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul transformat din extravilan n intravilan:

- copia actului de identitate;
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- declara?ie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, nregistrat? la registrul agricol;
- copie fil? registrul agricol;
- adeverin?? de la Serviciul Cadastru ?i Agricultur? al Prim?riei Municipiului Arad ( din care s? rezulte adresa unde este situat terenul transformat n intravilan ).

 • Declara?ie de impunere pentru stabilirea taxei auto (n cazul dobndirii/nstr?in?rii mijloacelor auto):

- fi?? de nmatriculare;
- copia actului de identitate;
- copie Cod unic de nregistrare (pentru persoanele fizice autorizate).
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- copie Cartea de identitate a autovehiculului;
- copie talon (n cazul radierii);

 • Declara?ie de impunere pentru stabilirea taxei auto (n cazul schimb?rii domiciliului dintr-o localitate n alta):

- copia actului de identitate;
- copie Cod unic de nregistrare (pentru persoanele fizice autorizate);
- copie Cartea de identitate a autovehiculului;
- fi?? de nmatriculare vizat? n localitatea de unde se radiaz? mijlocul auto, nso?it? de certificatul fiscal conform Legii 571/2003, privind Codul fiscal (pentru nmatriculare);

 • Declara?ie privind taxa special? de salubrizare:

- declara?ia de salubritate;
- copia actului de identitate;
- copie Cod unic de nregistrare (pentru persoanele fizice autorizate );
- copia autoriza?iei de func?ionare (pentru persoanele fizice autorizate

 • Declara?ie de impunere privind stabilirea taxei, n sum? fix?, pentru folosirea mijloacelor de reclam? ?i publicitate, precum ?i pentru firma instalat? la locul exercit?rii activit??ii:

- declara?ia privind taxa firm?;
- copia actului de identitate;
- copie Cod unic de nregistrare (pentru persoanele fizice autorizate );
- n cazul taxei pentru servicii de reclam? ?i publicitate realizate n baza unui contract sau a unui alt fel de n?elegere ncheiat? cu alt? persoan? - copie a contractului de prest?ri servicii;

PERSOANE JURIDICE:

 • Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane juridice:

- cererea tip (Model 2006 ITL 015);
- copie Cod unic de nregistrare;
- copia c?r?ii de identitate a persoanei delegat? de societate s? solicite certificatul fiscal;
- ?tampila societ??ii;

 • Declara?ia de impunere pentru ocuparea domeniului public:

- declara?ia tip (Anexa nr.1.1 la HCLM privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale);
- avizul arhitectului ?ef sau acordul primarului / viceprimarului (dup? caz);
- cererea de fiscalizare (n cazul afi?elor ?i flutura?ilor);
- ?tampila societ??ii;

 • Declara?ie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole n cazul activit??ilor artistice ?i distractive de videotec? ?i discotec?:

- declara?ia tip;
- copie a releveului suprafe?ei incintei n care se desf??oar? activit??ile artistice ?i distractive de videotec? ?i discotec?;

 • Declara?ie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl?diri:

a) n cazul dobndirii/nstr?in?rii
- declara?ia de impunere - tip;
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- copie Cod unic de nregistrare
- nota contabil? cu valoarea nregistrat? n contabilitate a imobilului dobndit/nstr?inat
- ?tampil?

b) n cazul cl?dirilor nou construite
- proces verbal recep?ie
- copie autoriza?ie construire
- adeverin?? PMA- Serviciul Construc?ii ?i Urbanism
- nota contabil? cu valoarea nregistrat? n contabilitate a imobilului
- declara?ia de impunere - tip
- ?tampil?

c) n cazul reevalu?rilor
- raportul de reevaluare copie
- hot?rrea AGA privind aprobarea rezultatului reevalu?rii
- nota contabil? cu valoarea nregistrat? n contabilitate a diferen?elor din reevaluare
- declara?ia de impunere - tip
- ?tampil?

 • Declara?ie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren:

- declara?ia de impunere - tip
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- copie Cod unic de nregistrare
- situa?ia privind suprafe?ele libere ?i cele ocupate de cl?diri;

d) n cazul terenurilor intravilane, nregistrate la registrul agricol:

- Copie statut
- ultima balan?a de verificare
- ?tampil?
- adeverin?a de certificare adres? eliberat? de Serviciul Cadastru ?i Agricultur? pentru terenurile intravilane care nu au specificat? adresa n contractul de vnzare-cump?rare sau n extrasul de carte funciar?.

 • Declara?ie de impunere pentru stabilirea taxei auto:

- declara?ia de impunere - tip
- copia actului de dobndire/nstr?inare;
- copie Cod unic de nregistrare;
- copie Cartea de identitate a autovehiculului;
- copie talon (n cazul radierii);
- ?tampil?.

 • Declara?ie privind taxa special? de salubrizare:

- declara?ia de impunere - tip
- copie Cod unic de nregistrare
- men?iune de la Oficiul Registrului Comer?ului n cazul ntreruperii sau suspend?rii activit??ii ?i/sau ultima balan?? de verificare

 • Declara?ie de impunere privind stabilirea taxei, n sum? fix?, pentru folosirea mijloacelor de reclam? ?i publicitate, precum ?i pentru firma instalat? la locul exercit?rii activit??ii:

- declara?ia tip;
- copia autoriza?iei de construire;
- copie Cod unic de nregistrare;
- copie a contractului de prest?ri servicii ?i a facturilor emise n cazul taxei pentru servicii de reclam? ?i publicitate realizate n baza unui contract sau a unui alt fel de n?elegere ncheiat? cu alt? persoan?;

 • Cerere pentru nregistrarea/ vizarea abonamentelor ?i a biletelor de intrare la spectacole:

- cerere tip;
- copia facturii de tip?rire a biletelor/abonamentelor;
- copie Cod unic de nregistrare
- prezentarea biletelor n vederea fiscaliz?rii.