Who's online

We have 65 guests online

Cautare

Documente necesare Registrul Agricol

CARNETE DE PRODUC?TOR AGRICOL
Documente necesare:
1. Cerere tip
2. Proces-verbal
3. Actul de proprietate (Titlu de proprietate/hot?rre judec?toreasc?/certificat de mo?tenitor/act de partaj voluntar/act de dona?ie/contract de vnzare-cump?rare)
4. Proces-verbal de punere n posesie
5. Schi?a terenului
6. Copie act de identitate
7. Tax? pentru eliberarea Certificatului de produc?tor

CARNETE DE PRODUC?TOR PENTRU APICULTORI
Documente necesare:
1. Copie act de identitate
2. Cerere tip
3. Tax? pentru eliberarea Certificatului de produc?tor
4. Copie dup? Carnetul de membru al Asocia?iei de apicultori
5. Copie dup? dovada de achitare a calit??ii de membru.

ADEVERIN?E DE PRODUC?TOR PENTRU APICULTORI
Documente necesare:
1. Copie act de identitate
2. Cerere
3. Timbru fiscal
4. Carnetul de membru al Asocia?iei de apicultori

ADEVERIN?E PRIVIND REGISTRUL AGRICOL
Documente necesare:
1. Copie act de identitate
2. Cerere
3. Timbru fiscal

DESCHIDERE DE ROL
Documente necesare:
1. Cerere tip
2. Proces-verbal
3. Actul de proprietate (Titlu de proprietate/hot?rre judec?toreasc?/certificat de mo?tenitor/act de partaj voluntar/act de dona?ie/contract de vnzare-cump?rare)
4. Proces-verbal de punere n posesie
5. Schi?a terenului
7. Copie act de identitate

ADEVERIN?E PRIVIND PROPRIETATEA ANIMALELOR
Documente necesare:
1. Cerere tip
2. Timbru fiscal

ADEVERIN?E PENTRU AGEN?IA JUDE?EAN? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC?
Documente necesare:
1. Copie act de identitate
2. Cerere
3. Timbru fiscal

ADEVERIN?E PENTRU OB?INEREA BURSELOR SOCIALE, CONFORM H.G. NR. 859/1995
Documente necesare:
1. Copie act de identitate
2. Cerere
3. Timbru fiscal

ADEVERIN?E PENTRU OB?INEREA VENITULUI MINIM GARANTAT, CONFORM LEGII 416/2001
Documente necesare:
1 . Copie act de identitate
2. Cerere
3. Timbru fiscal