Who's online

We have 91 guests online

Cautare

Comisiile de specialitate ale CL

La nivelul Consiliului Local Con?e?ti, s-au stabilit trei comisii de specialitate, formate din cte cinci membrii:


1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finan?e, administrarea domeniului public ?i privat al comunei, agricultur?, gospod?rire comunal?, amenajarea teritoriului ?i urbanism, protec?ia mediului, cu urm?toarea compone??:Dobrescu Gheorghe - pre?edinte

 • Dobrescu Gheorghe - pre?edinte
 • Chi?u Gheorghe - secretar
 • ?u?a Ion - membru
 • Dobre Ion - membru
 • ?tef?nescu Mihai - membru

2. Comisia pentru nv???mnt, s?n?tate ?i familie, social-culturale ?i culte, protec?ie copii, munc? ?i protec?ia social?, activit??i sportive ?i agrement, turism, cu urm?toarea componen??:

 • Marin Cornelia Elena - pre?edinte
 • Boiangiu Daniela - secretar
 • Vlad Elena - membru
 • Chi?u Nicolae - membru
 • Alexandrescu Daniel Mihai - membru

3. Comisia pentru administra?ia public? local?, juridic?, ap?rarea lini?tei ?i ordinei publice, a drepturilor cet??enilor, cu urm?toarea componen??:

 • Alexandrescu Georgeta Corina - pre?edinte
 • Apostol Hermina - secretar
 • Ioni?? Daniel - membru
 • Samoiu Dumitru - membru
 • Tudor Marius Gabriel - membru