Error
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1543. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:670. Error 9: Invalid character

Who's online

We have 89 guests online

C?utare

 

Proiectele de hot?râre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribu?iilor ce îi revin, Consiliul Local adopt? hot?râri cu votul majorit??ii membrilor prezen?i.

Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ?i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit??ii administra?iei publice locale.

Hot?rârile Consiliului Local se semneaz? de consilierul care conduce sedin?ele de consiliu ?i se contrasemneaz? pentru legalitate de c?tre secretar.

 

 

 

 
 

Vremea în Con?e?ti

Leg?turi