Who's online

We have 70 guests online

Căutare

Regulamentul Consiliului Local Conţeşti

 

Consiliul local este autoritate deliberativă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia la nivelul comunei Conţeşti si este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile  stabilite de legea privind alegerile locale.

 

Numărul membrilor Consiliului Local Conţeşti este de 15 şi a fost stabilit prin Ordinul Prefectului.

 

Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebari şi interpelări, petiţii şi alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

 

Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmisă consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin orice mijloc de publicitate.

 

Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

 

VEZI AICI REGULAMENTUL CONSILIULUI LOCAL CONŢEŞTI

 
 

Vremea în Conţeşti