Viceprimar
Georgeta Corina Alexandrescu

Este viceprimarul comunei Con?e?ti din luna iunie 2008.Cunoa?te foarte bine oamenii ?i problemele localit??ii. ?tie s? comunice.?tie s? asculte. Vegheaz? permanent la respectarea legalit??ii ?icontribuie al?turi de primarul Marian Alexandru la dezvoltarea comunei Con?e?ti.