Who's online

We have 14 guests online

Cautare

Ca urmare a modific?rii Codului Fiscal 571/2003 prin Legea nr. 22/2015, prin care se aduc modific?ri la taxele ?i impozitele locale, conform art. 495 - "ţn vederea stabilirii impozitelor ?i taxelor locale pentru anul fiscal 2016", ave?i obliga?ia s? depune?i la sediul Prim?riei Con?e?ti declara?ii privind bunurile mobile ?i imobile (reziden?iale ?i nereziden?iale) ţnso?ite de documentele justificative (titlu de proprietate, contract de vÔnzare-cump?rare, certificate de mo?tenitor etc) pÔn? la data de 29 februarie 2016.

á