Who's online

We have 55 guests online

Cautare

PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Wednesday, 07 October 2015 21:03

In conformitate cu art.125 á din H.G. nr. 611/2008 ľ pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, áPrimaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Asistenta sociala.

á

á

Conditii de participare:

- áconditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistenta sociala.

á

In cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier I debutant din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala ánu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de studii á(asistenta sociala) pot candida á persoane care au studii universitare de licenta áabsolvite cu diploma ásau echivalenta.

á

Concursul va fi alcatuit din doua probe:

- Proba scrisa 09.11.2015, ora 10,00.

- Interviul á11.11.2015, ora 10,00.

á

Conditiile de desfasurare a concursului:

- Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Contesti, judetul Dambovita, pana la data de 21.10.2015, ora 16,00.

- Selectia dosarelor va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

á

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 din HG nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, care se pune la dispoziitie prin secretariatul comisiei de concurs;

- copie act de identitate;

- copie diplome de studii sau alte acte care sa ateste efectuarea unei specializari;

- cazier judiciar;

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate;

- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

á

PRIMAR,

ING. ALEXANDRU MARIAN NICOLAE


Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 21:13
 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i ţn limita bunului sim?!


Security code
Refresh