Who's online

We have 19 guests online

Cautare

ANUN?: Prim?ria Con?e?ti angajeaz? consilier, clasa I, grad profesional debutant PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 24 July 2015 19:13

Primria Comunei Con?e?ti, judetul Dmbovi?a, cu sediul in sat Con?e?ti, str. Primriei, nr. 456, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primriei Con?e?ti, jude?ul Dmbovi?a: 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Condi?ii de participare: condi?iile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul func?ionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Studii universitare de licen?a absolvite cu diploma in stiin?e juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licen?a sau echivalenta.


Conditiile de desfasurare a concursului: concursul va avea loc in data de 17.08.2015, orele 10:00 la sediul Primariei Con?e?ti (proba scris) si 19.08.2015, orele 10:00 (proba interviu).

Dosarele nscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile lucrtoare de la data publicrii n Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primriei Comunei Con?e?ti.


Pentru rela?ii suplimentare pute?i contacta institu?ia noastr la tel./fax. 0245 241 391 sau la sediul Primriei Comunei Con?e?ti, din comuna Con?esti, str. Primriei, nr. 456, jud. Dmbovi?a.

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de concurs pentru ocuparea postului din

cadrul Compartimentului Stare Civila

1. Legea 188/1999 - privind statutul functionarilor publici, republicata;

2. Legea 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;

3. Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locala, republicata;

4. Legea nr. 119 /1996 (*republicata*) cu privire la actele de stare civila;

5. H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitar? a dispozi?iilor n materie de stare civil?;

6. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata.

Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 21:14
 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i n limita bunului sim?!


Security code
Refresh