Who's online

We have 67 guests online

Cautare

Documente necesare Urbanism

CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU LUCR?RI DE CONSTRUIRE / DESFIIN?ARE

  • Bran?amente ?i extinderi de re?ele edilitare (ap?/canal, gaze, electrice)

Acte necesare:
- dou? planuri cadastrale sc.1/500 cu re?elele
- dou? planuri cadastrale sc.1/2000
- chitan?? plat? tax?

  • Construc?ii de locuin?e ?i anexe gospod?re?ti (inclusiv mprejmuiri)

Acte necesare:
- copie act proprietate
- dou? planuri cadastrale sc.1/500
- dou? planuri cadastrale sc.1/2000
- chitan?? plat? tax?

AUTORIZA?II DE CONSTRUIRE / DESFIIN?ARE

  • Bran?amente ?i extinderi de re?ele edilitare (ap?/canal, gaze, electrice)

Acte necesare:
- certificat de rol
- copie legalizat? act de proprietate
- proiect pentru ob?inerea autoriza?iei de construc?ie
- toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism
- copie dup? Certificatul de Urbanism
- chitan?? plat? tax?

  • Construc?ii de locuin?e ?i anexe gospod?re?ti (inclusiv mprejmuiri)

Acte necesare:
- certificat de rol
- copie legalizat? act proprietate
- proiect pentru ob?inerea autoriza?iei de construc?ie
- toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism
- copie dup? Certificatul de Urbanism
- contract cu o firm? de salubrizare
- acordul notarial al vecinului sau a copropietarilor (dup? caz)
- chitan?? plat? tax?

CERTIFICATUL DE URBANISM

Acte necesare:
-cerere tip (pentru eliberarea certificatului de urbanism)
- actul de proprietate asupra terenului (actul de vnzare-cump?rare sau certificatul de mo?tenitor, actul de partaj, hot?rrea judec?toreasc?, titlul de proprietate, etc.)
- elemente de identificare ale terenului cu planurile topografice, scara 1:500 ?i scara 1:2000 n dublu exemplar
- descrierea lucr?rilor pentru care se solicit? certificatul de urbanism ?i eventual schi?a simpl?
- chitan?a n original, cu achitarea taxei legale, n func?ie de suprafa?a total? a terenului