Who's online

We have 22 guests online

Cautare

PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Wednesday, 20 May 2015 06:15

In conformitate cu art. 125 din H.G. nr. 611/2008 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modiflcarile si completarile ulterioare,áPrimaria comunei Contesti, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea postului consilier I debutant in cadrul Compartimentului Stare civila.

Conditii de participare:

- conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici, republicata cu modiflcarile si completarile ulterioare;

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent.

á

Concursul va fi alcatuit din doua probe:

- Proba scrisa 08.06.2015, ora 10:00.

- Interviul 10.06.2015, ora 10:00.

Conditiile de desfasurare a concursului:

- Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Contesti, judetul Dambovita, pana la data de 25.05.2015, ora 16:00.

- Selectia dosarelor va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 din HG nr. 611/2008 cu modiflcarile si completarile ulterioare, care se pune la dispoziitie prin secretariatul comisiei de concurs;

- copie act de identitate;

- copie diplome de studii sau alte acte care sa ateste efectuarea unei specializari;

- cazierjudiciar;

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate;

- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politic politica.

á

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

á

PRIMAR,

ING. ALEXANDRU MARIAN NICOLAE

 

Add comment

Comentariile care con?in termeni vulgari ?i injurii nu vor fi publicate. V? rug?m s? comenta?i ţn limita bunului sim?!


Security code
Refresh