Who's online

We have 82 guests online

Cautare

PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Tuesday, 20 May 2014 10:15

Trei din cele nou? sate componente ale comunei Con?e?ti vor fi racordate la re?eaua de ap? potabil?, dup? ce vineri, 9 mai, a fost dat? în folosin?? sta?ia de pompare. Investi?ia a fost început? în urm? cu 3 ani, îns? primele demersuri au fost efectuate în 2004! Primarul Marian Alexandru a ?inut s? precizeze c? “na?ul” acestui proiect a fost senatorul Valentin Calcan, omul care a luat documenta?ia întocmit? de c?tre administra?ia local? ?i a b?tut la u?ile potrivite pentru ca, iat?, un vis s? devin? realitate. A mai spus edilul c? lucr?rile s-ar fi prelungit pe mai mul?i ani dac? nu s-ar fi implicat pre?edintele Consiliului Jude?ean Dâmbovi?a, Adrian ?u?uianu.

 

Datorit? demersurilor acestuia, comuna Con?e?ti a primit banii necesari pentru a definitiva aceast? investi?ie extrem de important? pentru comunitatea local?.

 

“Deja avem 200 de cereri de racordare ?i sunt convins c? vom primi mult mai multe acum, c? oamenii au v?zut c? lucr?rile au fost terminate. Re?eaua se întinde în momentul de fa?? pe 30 de kilometri, iar valoarea investi?iei s-a cifrat la 30 de miliarde de lei vechi. În ceea ce prive?te sistemul de canalizare, suntem inclu?i în programul POS Mediu II, 2014-2020. La fel ?i cu extinderea re?elei de ap?, care ar costa peste 40 de miliarde de lei vechi ”, a declarat primarul Marian Alexandru.

 

Pre?edintele Consiliului Jude?ean, Adrian ?u?uianu, a vorbit despre importan?a finaliz?rii obiectivelor de investi?ii începute în ultimii ani ?i aflate ?i acum în stadiu de ?antier.

 

“Asta va genera la un moment dat plus valoare ?i condi?ii mai bune pentru oameni, decât împr??tierea banilor pe foarte multe proiecte. La Con?e?ti, suntem într-o situa?ie privilegiat?, fiindc? s-a executat aceast? lucrare, se execut? un proiect pe bani europeni prin POR pentru ?coala din B?lteni ?i pe data de 15 mai va fi prezent aici Ministrul Înv???mântului, s? evalu?m la fa?a locului stadiul lucr?rilor. De asemenea, s-au accesat câteva proiecte importante pe drumuri prin Grupul de Ac?iune Local? ?i exist? ?i o asociere a Consiliului Jude?ean cu Consiliul Local Con?e?ti pentru 2 km de drum. Se lucreaz?, tot pe fonduri europene, la c?minul de b?trâni, iar în sarcina mea pentru partea a doua anului va fi s? asigur o cofinan?are cât mai mare pentru aceste proiecte europene, cofinan?are apreciat? de dl. primar ca fiind în sum? de 6-7 miliarde de lei vechi. Vom vedea ?i ce alte nevoi sunt ?i, pas cu pas, încerc?m s? d?m sprijinul necesar”, a punctat Adrian ?u?uianu.

 

Noua politic? investi?ional? se simte puternic la nivelul jude?ului Dâmbovi?a, unde au fost puse în func?iune dou? sisteme de alimentare cu ap? potabil?, la Doice?ti ?i Con?e?ti, într-o singur? s?pt?mân?.

 

“Anul acesta vom finaliza 19 obiective pe Ordonan?a 28, incluzând 12 pe ap?-canal, iar pe Fondul de Mediu închidem lucr?rile de ap? ?i canal de la Voine?ti, Corne?ti ?i M?t?saru ?i începem lucr?rile la Poiana ?i R?cari ?i, dac? vom avea un Consiliu Local responsabil la Hulube?ti, vom semna contractul de finan?are ?i pentru Hulube?ti. Anul viitor, vom avea 14 obiective de investi?ii pe care le vom finan?a prin Fondul de Mediu ?i pe care le vom ?i finaliza. Pe Ordona?a 28, la momentul acesta, vreau s? ?ti?i c? decont?m aproape to?i banii care ne-au fost aloca?i pentru 2014, respectiv cele 250 de miliarde de lei care ne-au fost repartizate prin Ministerul Dezvolt?rii Regionale. Sunt în discu?ie acum pentru ob?inerea unei aloc?ri suplimentare”, a precizat Adrian ?u?uianu.

 

Sursa: www.incomod-media.ro

Last Updated on Tuesday, 20 May 2014 21:34