Who's online

We have 46 guests online

Căutare

 

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Local adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedinţele de consiliu şi se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

 

 

 

 
 

Vremea în Conţeşti