Who's online

We have 33 guests online

Căutare

Administraţia locală a comunei este preocupată de impulsionarea activităţii turistice ca sursă de venituri, prin punerea în evidenţă a potenţialului existent pe teritoriul comunei Conteşti.

Bălteni:
-  "Izvorul Ilfovăţului" la 1 km N de sat, pe malul drept al pârâului Ilfovăţ. Aşezare din epoca bronzului, getodacică şi sec. IV

- Biserica Sf. Nicolae şi Înălţarea Domnului - 1876

- Crucea de piatră - sec. XVII (lângă biserică);

Conteşti:
- Biserica Sf. Nicolae şi Sf. Treime 1847 - 1848

- Biserica Sf. Mucenic Pantelimon şi Sf. Ştefan - 1814

- Conac sec. XIX.

Boteni:
- Biserica Sf. Nicolae, Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Voievozi - 1833

Călugăreni:
- Biserica Sf. Dumitru - 1927

Crângaşi:
- Biserica Sf. Mihail si Gavril - Pr. Stefan Nicolae

- Conacul Olga Greceanu - 1905

- Monumentul eroilor realizat în anul 1999

Alte atracţii:
- Albia râului Dâmboviţa - valoare ecologică

- Valoare peisagistică - pădurea Conteşti

- Târgul anual de Sfântul Dumitru

- Baza sportivă

- Popas turistic "Hanul Galben" - proprietate privată

- Parcul din satul Conţeşti, lângă primărie

 
 

Vremea în Conţeşti