Who's online

We have 54 guests online

Cautare

Comuna Conte?ti este situat? n partea de sud-est a jude?ului Dmbovi?a, pe valea Rului Dmbovi?a, la 36 de km distan?? de municipiul Trgovi?te ?i 42 de km de municipiul Bucure?ti.

Vecini: la Nord - comuna Corna?elu, la Est - ora?ul R?cari, laSud - comuna Lungule?u ?i ora?ul R?cari, iar la Vest - ora?ul Titu ?i comuna Brani?tea.

Sate componente: Con?e?ti de Sus, Con?e?ti de Jos, Crnga?i, Boteni, B?lteni, G?m?ne?ti, Mereni, C?lug?reni, Hele?teu.

Suprafa??: 54 Km2

Intravilan: 265 hectare

Extravilan: 4982 hectare

Popula?ie: 5564

Gospod?rii: 2215

Locuin?e: 2094

Activit??i specifice zonei: agricultura ?i comer?ul

Distan?a fa?? de satul de re?edin??, Con?e?ti: Crnga?i - 3 km; Boteni - 4 km; G?m?ne?ti - 10 km; B?lteni - 7 km; Hele?teu - 5 km; C?lug?reni - 8 km; Mereni - 11 km.

CITE?TE MAI MULTE DESPRE COMUNA CON?E?TI