Who's online

We have 53 guests online

Cautare

ANUN?: Prim?ria Con?e?ti angajeaz? consilier, clasa I, grad profesional debutant PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 24 July 2015 19:13

Primria Comunei Con?e?ti, judetul Dmbovi?a, cu sediul in sat Con?e?ti, str. Primriei, nr. 456, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primriei Con?e?ti, jude?ul Dmbovi?a: 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Condi?ii de participare: condi?iile prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul func?ionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Studii universitare de licen?a absolvite cu diploma in stiin?e juridice sau studii juridice superiore de lunga durata, absolvite cu diploma de licen?a sau echivalenta.


Conditiile de desfasurare a concursului: concursul va avea loc in data de 17.08.2015, orele 10:00 la sediul Primariei Con?e?ti (proba scris) si 19.08.2015, orele 10:00 (proba interviu).

Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 21:14
 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Tuesday, 21 July 2015 15:50

Consiliul Local Con?e?ti a aprobat, n ?edin?ele din 26 martie ?i 26 iunie 2015, contractarea unei finan??ri rambursabile cu o maturitatea de 12 luni ?i rambursare n 12 rate lunare. Detaliile se reg?sesc n HCL nr. 30/26.03.2015 ?i HCL 78/26.06.2015.

Last Updated on Friday, 24 July 2015 19:12
 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Sunday, 31 May 2015 13:54

V-a?i ntrebat vreodat? ce simte o persoan? care, dup? o via?? de munc?, ?i tr?ie?te neputin?a singur?? V-a?i imaginat vreodat? cum este s? te cople?easc? boala, iar existen?a de zi cu zi s? devin? un chin? Probabil c? foarte pu?ini dintre dumneavoastr? v-a?i pus n locul acestor b?trni...

Ne-am bucurat s? descoperim n comuna Con?e?ti, din jude?ul Dmbovi?a, un Centru de Asisten?? cu aspect intim, un spa?iu unde s?-?i tr?ie?ti ultimii ani din via?? f?r? regrete. Primarul Marian Alexandru ne-a declarat c? administra?ia local? a reu?it s? implementeze cu succes, cu fonduri europene nerambursabile, un proiect de extindere ?i reabilitare, n valoare de 2,6 milioane de lei, f?r? TVA. Investi?ia a fost dat? la gata pe 21 mai 2015.

 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Sunday, 31 May 2015 13:25

B?trne?ea nu trebuie s? fie neap?rat nso?it? de singur?tate ?i neputin?? pentru b?trnii care nu pot primi sprijinul direct al familiei. O solu?ie poate fi Centrul de Asisten?? de la Mereni, comuna Con?e?ti, unde autorit??ile au reamenajat o ?coal? nefolosit?, transformnd imobilul ntr-un c?min de b?trni la standarde europene. Cl?direa este amplasat? ntr-un cadru natural deosebit, n vecin?tatea unei p?duri ?i a unui curs de ap?. Accesul se face facil, drumul fiind betonat ?i asigurnd leg?tura cu DN 71, Bucure?ti-Trgovi?te-Sinaia.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 7 of 13