Who's online

We have 61 guests online

Cautare

Ca urmare a modific?rii Codului Fiscal 571/2003 prin Legea nr. 22/2015, prin care se aduc modific?ri la taxele ?i impozitele locale, conform art. 495 - "n vederea stabilirii impozitelor ?i taxelor locale pentru anul fiscal 2016", ave?i obliga?ia s? depune?i la sediul Prim?riei Con?e?ti declara?ii privind bunurile mobile ?i imobile (reziden?iale ?i nereziden?iale) nso?ite de documentele justificative (titlu de proprietate, contract de vnzare-cump?rare, certificate de mo?tenitor etc) pn? la data de 29 februarie 2016.

 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 16:38

Primarul unit??ii administrativ-teritoriale Con?e?ti, jude?ul Dmbovi?a, ing. Alexandru Marian Nicolae, dispune aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei ncepnd cu data de 01.10.2015 pentru persoanele beneficiare de ajutor social, conform Anexei 1, care face parte integrant? din prezenta dispozi?ie. Cuantumul lunar al ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei este de 58 lei pentru o perioad? de 5 luni. Valoarea total? a ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri este de 290 lei, data efectu?rii pl??ii - 31.10.2015.

VEZI DISPOZI?IA INTEGRAL | Anex? 1, partea 1 | Anex? 1, partea 2 | Anex? 1, partea 3 |

Last Updated on Friday, 16 October 2015 16:56
 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 16:30

Dosarele con?in urm?toarele documente:

- c?r?i de identitate

- certificate de na?tere

- certificate de c?s?torie

- certificat de deces (dup? caz)

- actul de proprietate

- adeverin?e de salariu, adeverin?e de venit (Fina?e Titu), cupoane de pensie/aloca?ie de stat

- certificat de handicap (dup? caz)

- hot?rri judec?tore?ti

- adeverin?? de rol - Registrul Agricol

- talon ma?in? (dup? caz)

- declara?ie cu venitul ncasat de la APIA

- contracte de arend?

Men?ion?m c? persoanele care vor beneficia de aceast? subven?ie trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

- s? nu dep??easc? un venit de 615 lei/membru

- s? fie proprietar

- s? nu de?in? autoturism cu o vechime mai mic? de 10 ani

- s? nu de?in? n proprietate teren intravilan cu o suprafa?? mai mare de 2.000 mp ?i extravilan 2 hectare

Cererile se depun de c?tre proprietarul locuin?ei.


Last Updated on Friday, 16 October 2015 16:33
 
Registrul de eviden?? a datoriei publice a comunei Con?e?ti la data de 30 septembrie 2015 PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Thursday, 08 October 2015 20:51

VEZI AICI Registrul de eviden?? a datoriei publice a comunei Con?e?ti la data de 30 septembrie 2015

Last Updated on Thursday, 08 October 2015 20:56
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 13