Error
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1543. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:670. Error 9: Invalid character
PRIM?RIA CON?E?TI ANGAJEAZ? MUNCITOR CALIFICAT PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Tuesday, 26 January 2016 18:15

Prim?ria comunei Con?e?ti organizeaz? concurs pentru ocuparea, pe perioad? nedeterminat?, a un (1) post contractual: muncitor calificat n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Con?e?ti - Compartimentul administrativ.Categoria: func?ii contractuale de execu?ie;

Last Updated on Tuesday, 26 January 2016 18:22
 

Ca urmare a modific?rii Codului Fiscal 571/2003 prin Legea nr. 22/2015, prin care se aduc modific?ri la taxele ?i impozitele locale, conform art. 495 - "n vederea stabilirii impozitelor ?i taxelor locale pentru anul fiscal 2016", ave?i obliga?ia s? depune?i la sediul Prim?riei Con?e?ti declara?ii privind bunurile mobile ?i imobile (reziden?iale ?i nereziden?iale) nso?ite de documentele justificative (titlu de proprietate, contract de vnzare-cump?rare, certificate de mo?tenitor etc) pn? la data de 29 februarie 2016.

 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 16:38

Primarul unit??ii administrativ-teritoriale Con?e?ti, jude?ul Dmbovi?a, ing. Alexandru Marian Nicolae, dispune aprobarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei ncepnd cu data de 01.10.2015 pentru persoanele beneficiare de ajutor social, conform Anexei 1, care face parte integrant? din prezenta dispozi?ie. Cuantumul lunar al ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei este de 58 lei pentru o perioad? de 5 luni. Valoarea total? a ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri este de 290 lei, data efectu?rii pl??ii - 31.10.2015.

VEZI DISPOZI?IA INTEGRAL | Anex? 1, partea 1 | Anex? 1, partea 2 | Anex? 1, partea 3 |

Last Updated on Friday, 16 October 2015 16:56
 
PDF Print E-mail
Written by Primaria Contesti   
Friday, 16 October 2015 16:30

Dosarele con?in urm?toarele documente:

- c?r?i de identitate

- certificate de na?tere

- certificate de c?s?torie

- certificat de deces (dup? caz)

- actul de proprietate

- adeverin?e de salariu, adeverin?e de venit (Fina?e Titu), cupoane de pensie/aloca?ie de stat

- certificat de handicap (dup? caz)

- hot?rri judec?tore?ti

- adeverin?? de rol - Registrul Agricol

- talon ma?in? (dup? caz)

- declara?ie cu venitul ncasat de la APIA

- contracte de arend?

Men?ion?m c? persoanele care vor beneficia de aceast? subven?ie trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele condi?ii:

- s? nu dep??easc? un venit de 615 lei/membru

- s? fie proprietar

- s? nu de?in? autoturism cu o vechime mai mic? de 10 ani

- s? nu de?in? n proprietate teren intravilan cu o suprafa?? mai mare de 2.000 mp ?i extravilan 2 hectare

Cererile se depun de c?tre proprietarul locuin?ei.


Last Updated on Friday, 16 October 2015 16:33
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 4 of 12
 

Vremea n Con?e?ti

Leg?turi